ZQJ-3200

  • Helium Leak Detector, ZQJ-3200, Min rate 5*1E-13, Display 5E-13 to 1E-1

    Helio nuotėkio detektorius, ZQJ-3200, minimali norma 5*1E-13, ekranas nuo 5E-13 iki 1E-1

    Vakuuminiu metodu bandomosios dujos iš atmosferos pusės pučiamos prie evakuoto mėginio sienos. Jis patenka į mėginį esant nuotėkiui ir tiekiamas į nuotėkio detektorių. Mėginys turi būti atsparus vakuuminiam slėgiui. Peržiūrimi jautrumo etapai GROSS —FINE — ULTRA. Aptikimo riba yra mažesnė nei naudojant uostymo metodą. Helio koncentracija nuotėkio vietoje turi būti žinoma, kad būtų galima nustatyti nuotėkio kiekį. Reikia palaukti pusiausvyros būsenos.